Search form

Roma 8:18

18Mahagdam hao nga dini ka kalibotan ya mga kalised nga in-azi nita geramay gazed iton ka mga madazaw nga madawat nita kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index