Search form

Roma 8:28

28Mahagdam kita nga pahimoslan na Diyos ya bisan ono nga kaazi na tao kon naazak ya tao kanangiza kay may tood na Diyos ka pagpili kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index