Search form

Roma 8:35

35Daw sin-o ya makabelag kanta kan Kristo daw ya toong kaazak kanta? Wara sa kay bisan daegdaegen kita, bisan awazen kita, bisan magabengtasen kita, bisan waray bado, bisan daeten kita, bisan patazen kita waray makabelag kanta kan Kristo daw ya toong kaazak kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index