Search form

Roma 8:37

37Kamhan bisan nagaazi kita kaini nga tanan mga kalised nakadaeg gazed kita kay tabangan kita ni Kristo kay matood ya pag-azak naiza kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index