Search form

Roma 9:28

28Kay pahamtangan na Diyos ka silot ka tibolos kalibotan. Madali matoman ya toong pagsilot kaniran. Ani ini ya inlaong ni Isayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index