Search form

Roma 9:6

6Na, wara hao magpasabot nga wara matoman ya saad na Diyos. Hinoa minpasabot hao nga dizan ka mga kaliwatan ni Israil may mga diri kon matood nga sakop na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index