Search form

Salecebaicne 10:20

20Ilec ga fangke haulu yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec. Ngic yogo yenge nani salecebabe kwesigaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index