Search form

Salecebaicne 12:9

9Inguc mime Pita fangkelu angelo balaibelu hikewec. Hikelu angelodi pasi yela bawec, ilec ngageme gung-didicka ingucne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index