Search form

Salecebaicne 13:19

19Motome ye Kanan himongka mac-himong 7te ngic-ngigac wendongebalu ngambofocnonggeng himong yogo yeleme filesoc ailu gaibong. Yenge inguc lolicke gabong hifangineng 450 motowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index