Search form

Salecebaicne 18:20

20Aime Yuda-ngic yenge Pol yengeholec ganale uwacnobong ye hegilewec, ailu yengeholec yowa yanguc mingagec aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index