Search form

Salecebaicne 21:3

3Hikegacgu Saiparus nuc kanawapec ngiyeme nganilu ewalilu Siria prowins sugucnapec hikeibeng. Hikelu wagedi Tair taonka mafa iwa lonale hikeibeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index