Search form

Salecebaicne 22:11

11Aime hulili-kwelengngineholecti dongena kwenggalangkewecte hilabe dongene kundung kwewec. Inguc aibe ngicfocne yengi molena balu Damasko bacnulu hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index