Search form

Salecebaicne 23:24

24Ailu Polle becosic monic bafuwacnolu satel holecnodabiyeng. Ailu ngenge ye akikic damongkelu gawana Feliks, yela bahikedaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index