Search form

Salecebaicne 25:13

Festusdi Polle siduc Agripa edowec

13Hadeng gocne motome ngictau Agripa ye kwaine Benaisiholec Sesarea haulu Festus kwele-angacka nganiiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index