Search form

Salecebaicne 27:27

27Inguc mime Adaria kiwecka fabeng iyongnubame gaebengka deboc hadeng 14 aiwec. Aime deboc hewac-hewac wage-ngic yenge himong bangkalegac inguc ngagelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index