Search form

Salecebaicne 3:16

16Nga noke Yesule wac wackelu ngagesingkegabelecte ngic yago nganigabiyeng, ye kucineholec aigac. Nga Yesule wacka ngage-ngagesingkolec gagabelec, ilec ailu ye madickebenangkegac. Ngenge sasawadi pasi yogo nganigabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index