Search form

Salecebaicne 4:32

Yesule habu kwele moniyangka baficnaguibong

32Yesu ngagesingkeibong, habu yogo yenge kwele moniyang ailu wiyac fayelewec, ilec nale gale mi miibong walecngineng balu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index