Search form

Salecebaicne 7:22

22Suguleme Farao ngicfocine yengi Aigita-ngic yengele aibaba nga ngage-ngage weducnobong ngage-motolu galu wiyac aiwec ailu miwec yogo kucineholec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index