Search form

Salecebaicne 8:19

19yanguc edocepawec, “Ngeke bole-yowa nga kuc yogo na momoc neleboc na ingucneyac ngic socnginang molene lobe Tili Asuholec aidaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index