Search form

Efesus 1:8

8Ilec ngage-ngage-motoc nga ngage-ngage noine sasawa i momochac homacnebenang bamadickenolewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index