Search form

Efesus 2:22

22Ngenge inguchac yela basugulecngebalu taocngebame ngenge Wapongte mac fikebong Asudi kwelenginang gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index