Search form

Galata 2:11

Pitale yowa

11Aime Pita ye Antiok iwa kwesilu sowacne ailu yefe lilowec. Yogolec ailu nani domalu sowacne aiwec, yogo mifickelu edoiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index