Search form

Galata 3:5

5Wapongti Asuine ngelelu kuc-pasi hewacnginang balu gagac. Aime yefe-yowa balu gabong, me siduc madicne ngagelu ngagesingkebong pasi yogo fikegac? Ngagegaing, ngenge ngagesingkegaingte kuc-pasi balu gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index