Search form

Hebrews 10:39

39Nongileng ye lobe holecnolu sowalenangte aling miyac. Ngage-ngagesingkolec galu gbelong ailu asunonggengkolec gaga-sanangka fedabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index