Search form

Hebrews 13:13

13Ilec ngiye-domac aicaigabeleng, yogolec lobeina yela hikelu yeholec momochac ye game bawec ingucnehac badabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index