Search form

Hebrews 4:10

10Aime Wapongti boleine lolu ngiye-ngagewec, silicine ingucnehac ngic monic ye Wapongte ngiye-ngagec gagawa felu boleine lolu ngiye-ngagedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index