Search form

Hebrews 5:3

3Ye tapiliine mikacte ailu yeicne nga ngic-ngigac yengele bikicte hasocte depec momoc bacaigac, i ngic-ngigac yengele sugu miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index