Search form

Luka 1:8

8Aime dameng hewac iwa Sekariya ye Wapongte dongewa bole-alingfocine yengeholec bole baibong,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index