Search form

Luka 11:8

8Na edocngebabe, ye agoinele ailu bret mi lacnodaickale milu ye dogbac ailu uwacnodaicte, ilec ailu ye fangkelu bret lacnodaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index