Search form

Luka 15:3

3Inguc mibong Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index