Search form

Luka 17:17

17Ye inguc aime Yesudi uwacnowec, “Na ngagebe ngic 10 yenge madickegaing, nga ngic 9 yenge weni?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index