Search form

Luka 17:28

28Nga Lotile damengka aibaba inguchac fikewec. Ngic-ngigac yenge nosing misa nolu woc-wiyac fuli balu salelu noba-nosing baduwec ailu mac balu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index