Search form

Luka 19:36

36Bafickeboc ye felu ngiyeme hikeemewa, iwa ngic-ngigac yenge ngakpi dalengineng hemoctolu yefeina lumackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index