Search form

Luka 19:39

39Wackelu mitengkebong Farisaio gocne habu yengele kebangka domaibong, yengi Yesule miibong, “Wewedu, ga mic-tengtengfocgone miyeleengka waickening.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index