Search form

Luka 22:43

43[Inguc milockeemewa angelo monicti honocmengkacni wa fikecnolu basanangkeme,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index