Search form

Luka 23:33

33himong monic wacine Hodoc-luwe, iwa hikelu Yesu malicpongka weibong ailu kindololo ngic monic folewapec nga monic kanawapec, inguc wecepaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index