Search form

Luka 23:38

38Aime yele hodoc feina yowa yanguc kwelengkeicne domawec, “Yago Yuda-ngic yengele ngictau.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index