Search form

Luka 23:6

Yesu Herodela bahikeibong

6Inguc mibong Pailat ye yogo ngagelu uwayelewec, “Ngic yago Galilihocni, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index