Search form

Luka 5:32

32Na ngic dondonne bacebanogale mi waiba, Na bikickolec yenge wacebabe kwelengineng hefaliyenale waiba.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index