Search form

Luka 6:31

31Ngic yenge hocne aibaba i aiyeleningte ngagesicaigaing, ngenge aibaba silicine yogoyac aingeledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index