Search form

Luka 6:36

36Ngenge Mamacnginengti kwele-sowac aingelecaigac, silicine ingucneyac ngengi yenge kwele-sowac aiyelegadaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index