Search form

Luka 8:21

21Mibong Yesudi miwec, “Wapongte yowa ngagelu balaibecaigaing, yengi nenggac gbafocne aigaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index