Search form

Luka 8:38

38ngic aleng yebiyecnowec, yedi Yesuholec hikenale uwacnome Yesudi salelu yanguc edowec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index