Search form

Matthew 13:3

3Domabong yedi nangeng yowa homacne edocebalu yanguc miwec, “Wasec wike-wike ngic monicti wasec wikenale bolewa hikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index