Search form

Matthew 13:51

51Yesudi inguc milu uwayelewec, “Ngenge yowa yogo sasawa ngage-motogaing, me?”

Inguc mime miibong, “Oc, ngaegabeleng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index