Search form

Matthew 13:53

Yesu lobe-yowa aicnoibong

Mrk 6:1-6; Luk 4:16-30

53Yesu ye nangeng yowa yogo milu mac-himong i hegilelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index