Search form

Matthew 14:16

16Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Yenge hike-hikelesoc mi aigaing, ngenge ngengung nosing gumecebadabiyeng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index