Search form

Matthew 14:17

17Inguc mime yengi miibong, “Nonge bret 5 nga misa-sic yaeckang sugu bagagabeleng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index