Search form

Matthew 14:7

7yowa sanangne milu yanguc mipangkewec, aduine ye wiyac monicte aicnome yogo nalic lacnodaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index