Search form

Matthew 16:7

7Mime mic-tengtengfocine yenge yengungtihac mingagec ailu miibong, “Nongileng bret mi balu kwesigabeleng, ilec hocne inguc minolegac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index